Sprzedaż ŚOR tylko dla osób z ukończonym szkoleniem

Sprzedaż ŚOR tylko dla osób z ukończonym szkoleniem

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 roku, każda osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub leśnictwie powinna mieć ukończone odpowiednie szkolenie. Jednak od 26 listopada, mają wejść w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi przy zakupie preparatów do ochrony roślin dla użytkowników profesjonalnych wymogiem będzie posiadanie szkolenia z zakresu ich stosowania.

Użytkownik profesjonalny, to osoba fizyczna, która stosuje ŚOR w celach innych niż na własne potrzeby niezarobkowe w ramach działalności gospodarczej lub zarobkowej, w rolnictwie lub leśnictwie.

ŚOR przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych będą mogły być sprzedawane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Więcej o szkoleniach dotyczących stosowania środków ochrony roślin na: www.piorin.gov.pl

Rafał Hajduk

 

Kategorie: Sadownictwo, Archiwum

O autorze

Technika Sadownicza i Warzywnicza

Technika Sadownicza i Warzywnicza

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...