Tag "Symbio Bank"

Powrót do strony głównej
Sadownictwo

Symbio Bank – pula nowych możliwości

Symbio Bank to pierwszy w Polsce bank symbiotycznych grzybów mikoryzowych, grzybów wolno żyjących oraz pożytecznych bakterii wyizolowanych z rizosfery roślin sadowniczych na plantacjach i w sadach położonych w mniej zanieczyszczonych