Największe zagrożenie w uprawie papryki pod osłonami?

Największe zagrożenie w uprawie papryki pod osłonami?

Opracowana przez Amerykańskie Towarzystwo Fitopatologiczne (APS) lista najczęstszych chorób papryki uwzględniono: 9 chorób bakteryjnych, prawie 30 grzybowych, 19 wirusowych oraz wymienia 13 gatunków pasożytniczych nicieni  atakujących to warzywo- podkreślał podczas wystąpienia na VIII Targach Sadownictwa i Warzywnictwa dr hab. Czesław Ślusarski.

Nasilenie poszczególnych chorób infekcyjnych w różnych krajach i latach jest zmienne. W naszym kraju w rejonach uprawy papryki w tunelach foliowych przez wiele lat głównymi zagrożeniami występującymi w trakcie uprawy była: wertycylioza, fuzarioza zgorzelowa, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza korzeni, zgorzel siewek oraz dwa wirusy: mozaiki tytoniu i mozaiki ogórka. Jak wynik z obserwacji zgnilizna podstawy pędów papryki (fytoftoroza) staje się największym problemem zdrowotnym dla papryki uprawianej w tunelach foliowych. Grzybopodobny patogen Phytophthora capsici poraża liście, łodygi, owoce i korzenie. Największe straty spowodowane są w wyniku porażenia podstawy łodygi wspomnianym patogenem, co w konsekwencji prowadzi do zamierania roślin. Miejscem zimowania patogenu są resztki roślinne w glebie. Zimują one w postaci oospor, które zachowują zdolność do kiełkowania przez wiele lat. Wysoka wilgotność podłoża i powietrza, a także wysoka temperatura (24-29o C) sprzyja rozwojowi choroby. Pierwszy kontakt patogenu z rośliną może dojść już na etapie mnożarki.

Jak zwalczyć fytoftorozę?

Zwalczanie tej fytoftorozy w uprawie papryki nie jest proste i wymaga systemu integrowanej ochrony. System integrowanej ochrony obejmuje stosowanie fungicydów, odkażanie gleby, uprawę odmian odpornych oraz szczepienie na odpornych podkładkach. Na krajowym rynku dostępność odmian papryki odpornej na Phytophthora capsici jest ograniczona. Podkładkami charakteryzującymi się wysoką lub częściową odpornością na Phytophthora capsici są: Rocal, Robusto, Brutus oraz Terrano.

W dalszym ciągu  wertycylioza jest główną przyczyną więdnięcia i zamierania roślin. W momencie silnego zakażenia gleby porażeniu może ulec ponad 50% roślin. Stopniowe zniszczenie systemu korzeniowego i utrata plonu bez widocznych objawów na nadziemnych części rośliny jest wynikiem wystąpienia w uprawie papryki antraknozy korzeni. Fuzarioza zgorzelowa wywołuje na papryce zgniliznę korzeni, łodyg oraz pędów. Ogrodnicy mający uprawę papryki zlokalizowaną w niskich, drewnianych tunelach foliowych w dalszym ciągu są narażeni na występowanie szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej.

Kategorie: Ochrona

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...