Jak ważne jest światło w produkcji rozsady i uprawie papryki pod osłonami?

Jak ważne jest światło w produkcji rozsady i uprawie papryki pod osłonami?

Prawidłowy wzrost, rozwój i plonowanie uzależnione są od odpowiedniej ilości dostarczanego roślinie światła. Jest ono odpowiedzialne za dostarczenie energii do fotosyntezy. Proces ten wykorzystuje światło fotosyntetycznie czynne PAR (ang. Photosynthetically Active Radiation), niesione za pośrednictwem fal. Przenoszona energia jest w dużym stopniu pochłaniana przez barwniki fotosyntetyczne – podkreślała w czasie targów TSW 2017 Gabriela Wyżgolik z Projektu Szkoła Pod Osłonami.

Za absorbowanie światła o barwie niebieskiej (400–500 nm) i czerwonej (600–700 nm) odpowiedzialne są zielone chlorofile. Światło niebieskie (400–500 nm) pochłaniane jest natomiast za pomocą pomarańczowożółtych karotenoidów.

Fotosynteza należy do podstawowych procesów zachodzących w roślinie, w trakcie którego istotne stają się zakres i natężenie fal docierających do liści. Pochłonięta przez roślinę energia jest niezbędna w szeregu reakcji mających na celu przyłączenie dwutlenku węgla i wytworzeniu glukozy (cukier prosty). Powstałe w procesie fotosyntezy asymilaty wykorzystywane są w miejscu odbywania się syntezy lub transportowane do organów, które nie przeprowadzają fotosyntezy, a ich wydajność jest niska i nie zaspokaja zapotrzebowania. Gdy wzrost i rozwój roślin odbywają się prawidłowo, wydajność fotosyntezy ma znaczny wpływ na wielkość i jakość plonu – tłumaczyła ekspert.

Jak to wygląda w praktyce?

Wśród producentów warzyw i owoców istnieje niska świadomość tego, że wzrost i rozwój roślin kontrolowany jest w głównej mierze właśnie przez światło. Niezależnym od fotosyntezy zjawiskiem jest fotomorfogeneza. Fale elektromagnetyczne są pochłaniane w roślinie przez specyficzne fotoreceptory, niebiorące udziału w przetwarzaniu i magazynowaniu energii świetlnej.

Światło niebieskie odpowiada za otwieranie aparatów szparkowych oraz zahamowanie wzrostu łodygi rośliny. Należy nadmienić, że światło to jest absorbowane przez kryptochromy. Za pochłanianie światła czerwonego i dalekiej czerwieni odpowiedzialne są natomiast fitochromy. Stosunek pomiędzy dwoma formami fitochromu ma wpływ na: rozwój liści, syntezę chlorofili, kiełkowanie nasion, formowanie pąków kwiatowych, wzrost wydłużeniowy łodyg, a także syntezę związków prozdrowotnych.

Niższe koszty doświetlania

Ze względu na panujący w Polsce mikroklimat produkcja rozsady papryki rozpoczyna się w okresie niewystarczającej ilości dostarczanego roślinie światła słonecznego. W celu zapewnienia roślinie prawidłowego rozwoju zaleca się doświetlanie młodej rozsady.

Można to osiągnąć przez stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Według Gabrieli Wyżgolik poprzez codzienne 15-minutowe doświetlanie rozsady papryki światłem o odpowiedniej barwie następuje skrócenie czasu produkcji o 26%.

Z roku na rok ma miejsce intensywny rozwój lamp wyposażonych w diody emitujące światło (LED), co w konsekwencji wpływa na obniżenie kosztów ponoszonych na zabieg doświetlania roślin.

 

Kategorie: Technika, Pozostałe

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...