Mniej ziemniaków, wyższe ceny

Mniej ziemniaków, wyższe ceny

Tegoroczna produkcja ziemniaków w UE będzie znacząco niższa niż rok wcześniej. KE prognozuje, że przeciętny plon ziemniaków w UE w 2018 roku obniży się o 12% niż w roku ubiegłym – informuje Mariusz Dziwulski ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego banku PKO BP.

Warto jednak zauważyć, że w poprzedniej lipcowej publikacji MARS, szacowano spadek plonów na ok. 6%. Największego spadku plonowania można spodziewać się w Niemczech, które są największym producentem ziemniaków w UE – o 25% r/r. Przy tylko nieznacznym spadku areału upraw (za Eurostat) zbiory bulw w tym kraju mogą być najniższe po 1990 – dodaje ekspert.

Jak zauważa ekspert w Belgii, zdaniem KE, plony obniżą się o 12% r/r, tj. podobnie jak w Holandii. Na znaczny spadek produkcji w Europie zachodniej i północnej zwraca uwagę NEPG (North-Western European Potato Growers), który szacuje straty w uprawach w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii i Wlk. Brytanii łącznie na 15-25%. Spadek produkcji w głównych regionach upraw, oraz lokalnie (wg KE plony ziemniaków w Polsce będą niższe o 9,4% r/r) będą miały przełożenie na wzrosty ich cen w 2h18.

O autorze

Bank PKO BP

Bank PKO BP

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...