Odpady plastikowe w gospodarstwie ogrodniczym

Odpady plastikowe w gospodarstwie ogrodniczym

Producenci chętnie sięgają po wyroby plastikowe, mając na uwadze przede wszystkim podniesienie swojej konkurencyjności na rynku, poprawę rentowności produkcji i w efekcie zwiększenie zysku finansowego swojego gospodarstwa. Intensyfikacja produkcji ogrodniczej znacząco zwiększa zużycie produktów plastikowych stosowanych do uprawy roślin, tym samym stawia producentów w obliczu pytania o sposoby gospodarowania  odpadami tworzyw sztucznych.

Plastik to bardzo skuteczne i pożądane narzędzie wykorzystywane w branży ogrodniczej. Trudno wyobrazić sobie współczesne gospodarstwo, które nie stosuje, na żadnym etapie produkcji, materiałów polimerowych. Wyroby plastikowe znalazły wiele zastosowań, począwszy od ściółkowania gleby, pokrywania tuneli, produkcji doniczek, aż po systemy nawadniające. Jednocześnie niskie koszty produkcji polimerów oraz ich dostępność znacząco wpłynęły na ich upowszechnienie.

Tani, ale problematyczny

Stosowanie tworzyw sztucznych w produkcji ogrodniczej bez wątpienia ma wiele zalet, jednak materiał ten nie jest wolny także od wad. Największy problem wskazywany przez użytkowników to krótki okres przydatności w procesie produkcji i zasadniczo brak możliwości wtórnego wykorzystania w gospodarstwie. Kłopot ten dotyczy przede wszystkim folii oraz włókniny, w praktyce uznawanych za materiały jednorazowego użytku. W konsekwencji wiele gospodarstw boryka się z coraz większą ilością poprodukcyjnych odpadów plastikowych.

Pomimo aktualnie obowiązującej w Polsce ustawy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów (z dn. 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. nr 62), dla wielu gospodarstw wciąż jest to najtańszy i najprostszy sposób na pozbycie się uciążliwych resztek. Także duże ilości folii czy agrowłókniny są pozostawiane na polach lub są zakopywane na terenie gospodarstwa.

Recykling odpadów plastikowych

Liczba zakładów recyklingu czy wysokotemperaturowych spalarni wciąż jest niewystarczająca i w praktyce wiele gospodarstw ma ograniczone możliwości skorzystania z oferowanych przez nie usług. Przygotowanie materiału przeznaczonego do wtórnego odzysku nierzadko wymaga zwiększenia nakładów pracy i może generować dodatkowe koszty. Wynikają one z konieczności zapewnienia powierzchni do tymczasowego magazynowania odpadu, jego oczyszczenia i osuszenia, a także wstępnej segregacji. Warto nadmienić, że nie wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych są akceptowane do recyklingu. O ile znalezienie odbiorcy na folię ogrodniczą jest coraz łatwiejsze, o tyle pozbycie się zużytej agrowłókniny może nadal stanowić dla gospodarstwa wyzwanie.

Techniczne i ekonomiczne problemy związane z recyklingiem tworzyw sztucznych przyczyniły się do opracowania biodegradowalnych tworzyw na bazie naturalnych polimerów, których największą zaletą jest uleganie szybkiej mineralizacji w środowisku naturalnym. W ostatnich latach na światowych rynkach pojawia się coraz więcej produktów na bazie biopolimerów. Najnowsze technologie pozwalają na uzyskiwanie produktów wysokiej jakości, wykazujących dobre właściwości mechaniczne, odpowiednią stabilność w okresie użytkowania oraz wytrzymałość zbliżoną do tradycyjnych wyrobów z plastiku. Obecnie ofertę produktową dla branży ogrodniczej stanowią przede wszystkim biodegradowalne folie oraz włókniny, ale już niedługo do masowej produkcji zostaną włączone takie wyroby jak doniczki czy sznurki do podwiązywania warzyw.

Biodegradowalne tworzywa – alternatywa dla plastiku

Biodegradowalne tworzywa sztuczne stanowią coraz lepszą alternatywę dla konwencjonalnych wyrobów z plastiku. Ze względu na samoistny, ekologiczny charakter utylizacji tego materiału, częściowo może on rozwiązać problem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych w gospodarstwach ogrodniczych i rolniczych. Także ceny sprzedaży produktów na bazie naturalnych polimerów sukcesywnie spadają, co w połączeniu z podnoszeniem ich jakości oraz poszerzaniem asortymentu wpłynie pozytywnie na zainteresowanie tymi wyrobami.

Kategorie: Warzywnictwo, Pozostałe

O autorze

Anna Pożarowska

Anna Pożarowska

Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie w specjalizacji Genetyka, Hodowla i Biotechnologia Roślin. Po ukończeniu studiów magisterskich (w 2004 r.) pracowała w Polsce i w Irlandii w firmach branży ogrodniczej. Od 2013 rokuwspółpracuje m.in. z The Singapore Botanical Garden czy The Orchid Society of South East Asia w Singapurze.Zainteresowania: uprawy ekologiczne, parmakultura i zagadnienia urban farming.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...