Program do zarządzania gospodarstwem usprawnia produkcję warzyw gruntowych?

Program do zarządzania gospodarstwem usprawnia produkcję warzyw gruntowych?

Na polskim rynku jest dostępnych wiele specjalistycznych programów komputerowych przeznaczonych dla rolnictwa. Jeden z nich wspomaga zarządzanie produkcją polową.

Efektywne zarządzanie gospodarstwem rolnym wymaga podejmowania szybkich decyzji, od których zależą terminowość wykonania i koszty zabiegów agrotechnicznych, wielkość oraz jakość plonów, a przede wszystkim dochodowość produkcji rolniczej. Przydatnymi narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji są komputery oraz mobilne urządzenia (tablety, smartfony itp.) z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem, pozwalającym na zapis wszystkich zaszłości w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wykonywanie analiz i raportów graficznych dotyczących upraw i hodowli. Ułatwiają one pracę rolnika i pozwalają zaoszczędzić sporo czasu.

Oprogramowaniem przydatnym zarówno dla małych, jak i dużych gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolnych, jest GateKeeper oferowany przez firmę KST Konsulting, zapewniającą szeroki zakres usług wspierających właścicieli ziemskich, rolników oraz powiązane jednostki sektora agrobiznesu na obszarze Polski oraz Europy Środkowej. Program zawiera moduł ekonomiczny, magazynowy, mapy i raporty oraz inne opcje, które mogą być dodane w dowolnym momencie. GateKeeper oferuje także moduł obsługujący gospodarstwa warzywnicze, w których plony z jednego pola są zbierane kilkukrotnie w ciągu roku.

Moduły programu

J.Skudlarski

GateKeeper dysponuje szeregiem modułów niezbędnych w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Standardowo producent oprogramowania instaluje moduł „Pola”, umożliwiający przegląd zapisów dla poszczególnych pól, w tym operacje polowe, zużycie nawozów oraz wyniki badania gleb. Wprowadzanie wykonanych prac agrotechnicznych na poszczególnych polach lub grupach pól jest możliwe za pomocą opcji „Zapis”, natomiast wstawianie planowanych zabiegów – poprzez „Planowanie”. GateKeeper posiada też opcję „Magazyn”, która umożliwia przeglądanie i edytowanie danych dla określonego elementu. Moduł ten ułatwia zamykanie okresów magazynowych i generowanie raportów. W przypadku gospodarstwa przydatny jest moduł „Handel”, który służy do rejestrowania sprzedaży i zakupu produktów na etapie zamówienia, dostawy i faktury.

Wymianę danych pomiędzy GateKeeper a narzędziami przenośnymi lub zewnętrznym oprogramowaniem zapewnia opcja „Sprzęt”. W jej ramach można importować mapy aplikacyjne przenoszone do pamięci komputerów pokładowych maszyn.

W dowolnym momencie można dodawać moduły opcjonalne. Jednym z nich jest „Precyzyjne Rolnictwo Actual”, które umożliwia rejestrowanie danych przestrzennych takich jak próbki gleby, dane plonu lub inne dane z czujników. Informacje te mogą być importowane z bardzo wielu źródeł.

Przygotowanie map zmiennych dawek aplikacji nawozów umożliwia moduł „Precyzyjne Rolnictwo Target”, kompatybilny z większością sterowników maszyn oferowanych obecnie  na rynku.

Dla użytkowników przenośnych urządzeń obsługujących przeglądarki internetowe producent GateKeeper oferuje opcję „Web Apps”, która pozwala na przeglądanie danych na polu i sporządzanie notatek z kontroli, tworzenie planów pracy lub zapisu czynności wykonanych podczas nieobecności w biurze.

Ogólna ocena programu 

J.Skudlarski

GateKeeper to program dostarczający użytkownikowi bogaty zasób informacji przydatnych w zarządzaniu gospodarstwem. Przede wszystkim jest to ewidencja historii wykonywanych prac polowych oraz zużytych do produkcji środków.

Oprogramowanie dysponuje aplikacją o nazwie „Druga sekwencja upraw”, która umożliwia przypisanie na tym samym polu w danym roku dodatkowej uprawy, np. poplonu. Ta opcja ma szczególne zastosowanie w produkcji warzywniczej.

GateKeeper prezentuje wyniki analiz ekonomicznych dokonanych na podstawie aktualnych danych wprowadzanych przez użytkownika lub pobieranych przez program. Na podstawie przeanalizowanych informacji są sporządzane raporty, które mogą być drukowane lub eksportowane do innych aplikacji lub użytkowników. Oprogramowanie umożliwia generowanie zamówień na produkty lub usługi. Użytkownik GateKeeper może udostępnić określony zasób danych przeznaczonych dla doradców rolnych. Program współpracuje z bazą komputerowa „Flamingo”, zawierającą wykaz środków ochrony roślin obecnie dopuszczonych do obrotu w Polsce. 

W GateKeeper istnieje możliwość synchronizacji danych między komputerami, dzięki czemu z jednego oprogramowania mogą korzystać jednocześnie agronomowie, magazynierzy, zaopatrzeniowcy i księgowi bez konieczności inwestowania w infrastrukturę informatyczną. Pozyskanie Program GateKeeper można uzyskać poprzez zakup licencji, która zawiera wsparcie techniczne oraz koszty modułów opcjonalnych.

Kategorie: Technika

O autorze

Jacek Skudlarski

Jacek Skudlarski

dr inż. Jacek Skudlarski

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...