Program pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę

Program pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (31 lipca br.) program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich w tym roku poszkodowanych przez suszę lub powódź. Na jego realizację rząd przeznaczył z budżetu państwa 799,5 mln zł, w tym 697 mln zł na dopłaty do hektara zniszczonych upraw. Rząd polski zmienił również rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Jak podaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa na całym obszarze Polski występuje susza rolnicza, która obejmuje w 82,97% gmin, zajmując powierzchnię 63,14% gruntów rolnych. W rejonie południowym Polski dodatkowym zjawiskiem, które spowodowało zniszczenie m.in. upraw rolnych była powódź.

Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych i rybackich dotkniętych suszą rolniczą będzie udzielana w bieżącym roku w formie dotacji. Wsparcie przyznawane będzie producentom rolnym, którzy w wyniku suszy lub powodzi ponieśli straty wynoszące co najmniej 30% danej uprawy. Z dotacji skorzystać mogą również podatnicy podatku rolnego, którzy w bieżącym roku prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa pomoc finansowa może polegać również na spłacie przez ARiMR na rzecz banków, pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR. Tą formą wsparcia finansowego objęci mogą być:

  • producenci rolni, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji.

Rząd polski z budżetu państwa na realizację celów uwzględnionych w programie w 2018 roku przekaże:

  • 799,5 mln zł, z tego:

    25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,

    • 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców.
  • 697 mln zł na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw rolnych,
  • 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

Przyjęta przez Rząd uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a rozporządzenie obowiązywać będzie po 14 dniach od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP

Kategorie: Aktualności, Dotacje

O autorze

Anna Sobczak

Anna Sobczak

Absolwentka i doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania: uprawa pod osłonami, ochrona roślin, nawożenie roślin ogrodniczych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola wymagane są oznaczone *

Skontaktuj się z autorem

Proszę czekać ...